POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.babor.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2.Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest BIO-KOSMETYKA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JANINA SKÓRCZYŃSKA, BOŻENA BIEŃKOWSKA, LESZEK SKÓRCZYŃSKI, SPÓŁKA JAWNA z siedzibą we Wrocławiu (50-138), ul. Kuźnicza 57/58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040196, NIP: 8970017198, REGON: 005956105, zwana dalej BIO-KOSMETYKA.
 3.

BIO-KOSMETYKA dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 

§ 1 Jak zbieramy dane?
 1.BIO-KOSMETYKA zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2.Na Stronie Internetowej Sklepu dostępny jest poradnik online, dzięki któremu na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Klienta, możemy proponować pielęgnację ukierunkowaną na bieżące potrzeby skóry. Korzystając z poradnika Klient nie musi podawać danych ani logować się na swoje Konto Klienta. Informacje podawane podczas korzystania z poradnika przetwarzane są w sposób anonimowy i nie są powiązane z danymi osobowym.
 3.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 a)korzystania z formularza kontaktowego;
 b)rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
 c)składania zamówienia w Sklepie Internetowym;
 d)subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).
 4.W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie Klient podaje:
 a)adres e-mail;
 b)imię i nazwisko.
 5.W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient podaje:
 a)adres e-mail;
 b)dane adresowe:
 a.kod pocztowy i miejscowość;
 b.ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 c)imię i nazwisko;
 d)numer telefonu;
 e)płeć.
 6.Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.
 7.W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym Klient podaje następujące dane:
 a)adres e-mail;
 b)dane adresowe:
 a.kod pocztowy i miejscowość;
 b.ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 c)imię i nazwisko;
 d)numer telefonu;
 e)płeć.
 8.W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
 a)firmę Przedsiębiorcy.
 9.W przypadku skorzystania z usługi Newsletter Klient podaje następujące dane:
 a)adres e-mail;
 b)imię i nazwisko.
 10.Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 11.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

 

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 1.W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
 2.W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
 3.W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 5.

W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail BIO-KOSMETYKA będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
 1.Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają ponadto możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin w Sklepie Internetowym.
 2.BIO-KOSMETYKA wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 a)Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 b)Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 3.BIO-KOSMETYKA wykorzystuje cookies własne w celu:
 a)uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 b)analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4.BIO-KOSMETYKA wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 a)popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 b)zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 5.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W takich przypadkach korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, jednak wystąpią ograniczenia funkcji, które wymagają plików cookies.
 6.Poniżej przedstawiamy możliwości zmiany ustawień popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 a)przeglądarka Internet Explorer;
 b)przeglądarka Microsoft EDGE;
 c)przeglądarka Mozilla Firefox;
 d)przeglądarka Chrome;
 e)przeglądarka Safari;
 f)przeglądarka Opera.
 7.BIO-KOSMETYKA może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez BIO-KOSMETYKA przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 8.

Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. BIO-KOSMETYKA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia
 1.Dane osobowe zbierane przez BIO-KOSMETYKA za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).
 2.Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy BIO-KOSMETYKA.
 3.Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 4.BIO-KOSMETYKA zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.
 5.Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. BIO-KOSMETYKA może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez BIO-KOSMETYKA roszczeń od danego Klienta.
 6.W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.
 7.W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. BIO-KOSMETYKA nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 8.

BIO-KOSMETYKA nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności
 1.Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym BIO-KOSMETYKA poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2.Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: [email protected]
 3.Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2017 r.